17th Annual International Conference on Management and Marketing Konferansına Katıldık

17th Annual International Conference on Management and Marketing Konferansına Katıldık

17th Annual International Conference on Management and Marketing Konferansına Katıldık
‪“17th Annual International Conference on Management and Marketing” konferansında Müzik Ürünlerinin pazarlanmasında geleneksel pazarlama ve tanıtım yöntemlerinden dijital pazarlamaya geçişte QR Kodun önemini ve kullanımını konuştu