MSG Teknik Kuruluna Seçildik

MSG Teknik Kuruluna Seçildik

MSG Teknik Kuruluna Seçildik

MSG - Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği "teknik bilim kurulu"na seçildik. Teknik bilim kurulunda katıldığımız toplantıda denetleme kurulunun diğer üyeleri ve MSG başkanı Ferhat Göçer ile bir araya geldik.