II Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Kongresine Katıldık

II Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Kongresine Katıldık

II Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Kongresine Katıldık

Katıldığımız "II Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Kongresi"nde Yurttaş Gazeteciliği ve Spor Gazeteciliği konusuna değindik.

Spor Gazeteciliğinde Yaşanan Dijital Dönüşüm ve Yurttaş Gazeteciliği Uygulamaları: Deniz Satar Örneği" başlıklı çalışmamızda Spor Gazeteciliğinde yaşanan dijital dönüşümle yurttaş gazeteciliğinin nasıl önemli bir hal aldığını ve bunun Türkiye'deki en başarılı uygulayıcılarından biri olan Deniz Satar'ın çalışmalarını vak'a incelemesi olarak araştırdık, inceledik ve konuştuk.