Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu Akademik Bakış Programına Popülizm ve Medya Kitabını Anlattı

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu Akademik Bakış Programına Popülizm ve Medya Kitabını Anlattı

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu Akademik Bakış Programına Popülizm ve Medya Kitabını Anlattı

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu Akademik Bakış Programına konuk oldu. İnceoğlu, Prof. Dr. Michael Kuyucu’ya “Popülizm ve Medya” adlı kitabı hakkında bilgiler verdi. Medyanın popüler kültürle ile olan ilişkisine değinen Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu kitabını neden yazma ihtiyacı duyduğunu anlattı. İnceoğlu’nun Akademik Bakış Programında yaptığı açıklamaların özeti şöyle:

Kitaptan bahsederken tabii ki girizgâh niteliğinde popülizmin yalnızca siyasetin değil aynı zamanda toplumsal bir dönüşümü sağlayarak da medyanın kaçınılmaz değişimine neden olduğunu vurgulamak gerekiyor. Popülist uygulamalar kamusal alanın parçalanmasıyla birlikte sıradan insanı adeta bir seyirciye dönüştürdü.

Bu değişim içinde medya bir taraftan popülizmin seçkincilik karşıtı stratejisini kendisine yönelik yıkıcı etkisini bir tür azaltma uğruna siyasetçilerin ama özellikle de lider rolü üstlenen siyasetçilerin güvenirliliğini inanırlığını karizmasını sağlamaya daha çok adeta bir gönüllü olarak karşılamak durumunda kaldı.