UKSEK-2021 Konferansına Katıldık

UKSEK-2021 Konferansına Katıldık

UKSEK-2021 Konferansına Katıldık
UKSEK2021 Konferansında Müzik Endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün sektöre ve müzik dinleyicisine getirdiği avantaj ve dezavantajlarına yönelik yaptığımız araştırmayı konuştuk.  Dijtalleşme müziğe çok avantajı sağlasa da çok kritik dezavantajlar da getirdik.