7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresinde KEYNOTE Olarak Katıldık

7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresinde KEYNOTE Olarak Katıldık

 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresinde KEYNOTE Olarak Katıldık
Key Note olarak katıldığım 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresinde Radyo Mecrasında yaşanan oligopol yapıyı ve buna yönelik çözüm önerilerini anlattık.