7.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresinde Radyo Reklamcılığını Konuştuk

7.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresinde Radyo Reklamcılığını Konuştuk

7.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresinde Radyo Reklamcılığını Konuştuk

7.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresinde Radyo Mecrasının Reklam Harcamalarından aldığı payın 40 yıllık seyrini yorumladık.

1980-2020 Yılları arasında radyonun ekonomik yapısında yaşanan kırılma noktaları ve bunların geleceğe etkileri ilginç olacak