22. Liseler Arası Müzik Yarışmasının Jürisi Heyetine Seçildik